O MNIE

dr Oleg Tyszkiwski

Studiowałem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Odessie na Ukrainie, uczelni z wieloletnią tradycją. Już w trakcie studiów wybrałem chirurgię i po uzyskaniu dyplomu rozpocząłem specjalizację w tej dziedzinie w Klinice Chirurgii UM i w Centrum Onkologii w Odessie.

Po przeprowadzce do Polski  kontynuowałem specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UM w Poznaniu (kier. prof. dr hab. n. med. Michał Drews) uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej w 2009 roku. Pracując w klinice obroniłem pracę doktorską „Ocena wyników operacyjnego leczenia GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) metodą laparoskopową i klasyczną na podstawie pooperacyjnej oceny jakości życia przy pomocy GIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index) i ankiety własnej” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Poza tym uzyskałem certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich pozwalający na samodzielne wykonywanie procedur endoskopowych.

W 2010-2012 roku odbyłem specjalizację z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii UM w Poznaniu (kier. prof. dr hab. n. med. Krzystof Linke), rozwijając moje zainteresowania chorobami przewodu pokarmowego i badaniami endoskopowymi. W 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii i certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii upoważniające do wykonywania badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W tym okresie również doskonaliłem umiejętność wykonywania USG jamy brzusznej, badania bardzo istotnego w codziennej pracy chirurga i gastroenterologa.

W 2013-2015 roku odbyłem specjalizację z chirurgii onkologicznej na Oddziale Chirurgii Onkologicznej II w WCO w Poznaniu (wówczas ordynator dr n. med. Marek Teresiak), poszerzając moją wiedzę na temat leczenia chorób nowotworowych i uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej w 2016 roku.

Od początku swojej drogi zawodowej chciałem prowadzić pacjenta od czasu zgłoszenia objawów i rozpoczęcia diagnostyki (np. badania endoskopowe i USG jamy brzusznej) do momentu leczenia tak zachowawczego, jak i operacyjnego, szczególnie w przypadku chorób przewodu pokarmowego. Obecnie mam taką możliwość, co daje mi satysfakcję z wykonywania zawodu z korzyścią dla moich pacjentów.


Zapraszam na konsultacje