GASTROENTEROLOGIA


$

Choroby przełyku (choroba refluksowa, eozynofilowe zapalenie, zaburzenia czynnościowe i in.)

$

Choroby żołądka (zapalenie, zaburzenia czynnościowe, choroba wrzodowa, nowotwory, eliminacja bakterii Helicobacter pylori i in.)

$

Choroby jelit (zaburzenia czynnościowe, zespół przerostu flory bakteryjnej, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, mikroskopowe zapalenie jelita grubego i in.)

$

Choroby odbytnicy i odbytu (żylaki, zapalenie, zespół wrzodu samotnego, szczeliny, przetoki i in.)